Η Εταιρεία μας

Το CountMe αποτελεί μια νέα δραστηριότητα της Microshop ΙΚΕ.
Η εταιρεία μας διανύει από το 1994 μια δυναμική και συνεπή πορεία δημιουργώντας έναν ευρύ κύκλο ευχαριστημένων πελατών σε όλη την Ελλάδα.
Η Microshop ΙΚΕ δραστηριοποιείται στο χώρο ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.
Οι υπηρεσίες και οι λύσεις, που παρέχει απευθύνονται στις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς στον τομέα της πληροφορικής και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αλληλένδετων υπηρεσιών υλικού και λογισμικού, κατάλληλο, για να εκπληρώσει τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του σημερινού γρήγορου ρυθμού της αγοράς.
Η εφαρμογή των υπηρεσιών αυτών παρέχονται σε διάφορους τομείς της επιχειρηματικότητας, όπως στο Δημόσιο τομέα, στην Ιδιωτική Υγεία, σε χώρους εστίασης και καφετέριες αλλά και σε εμπορικές εταιρείες.