Σύστημα Προτεραιότητας Πελατών σε χώρο αναμονής με ηχητική αναγγελία

H Μicroshop σε συνέχεια του Countme, δημιούργησε ένα νέο σύστημα Προτεραιότητας σε χώρους αναμονής πελατών. Είναι το μόνο σύστημα στην Ελλάδα με ηχητική αναγγελία, ελληνική αρίθμιση και ταυτόχρονα ένδειξη του αριθμού σε μια κεντρική οθόνη.

Ο πελάτης έχοντας πάρει έναν αριθμό κατά την προσέλευση του σε κάποιο κατάστημα, αναμένει να εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός αλλά και να το ακούσει για να προχωρήσει στο σημείο εξυπηρέτησης.

Το σύστημα λειτουργεί ασύρματα, χωρίς καλώδια και button ώστε να εμποδίζουν τους υπαλλήλους να εργαστούν ή να καταλαμβάνουν χώρο. Η διαχείριση γίνεται από τον υπολογιστή του κάθε υπαλλήλου μέσω web και πατώντας μόνο ένα βελάκι.

Ένα σύστημα απόλυτα χρήσιμο και εύκολο στην λειτουργία του, για τις ανάγκες εξυπηρέτησης πελατών και βελτιστοποίησης της εργασιακής απόδοσης.

Σύστημα Προτεραιότητας Πελατών