Εκδηλώσεις
3 Φεβρουαρίου 2017
Αεροδρόμια – Λιμάνια
3 Φεβρουαρίου 2017
Σταθμοί τραίνων – Λεωφορείων
Μετρήστε τον αριθμό των ταξιδιωτών που εισέρχονται, εξέρχονται και διέρχονται από το σταθμό με ακρίβεια 99%, σε πραγματικό χρόνο.
Σταθμοί τραίνων – Λεωφορείων
Συγκρίνετε την επισκεψιμότητα του Σαββατοκύριακου με τις καθημερινές σας ή την προηγούμενη εβδομάδα, τον προηγούμενο μήνα και τον προηγούμενο χρόνο.
Σταθμοί τραίνων – Λεωφορείων
Βελτιστοποιήστε τη λειτουργία του προσωπικού σύμφωνα με τον αριθμό των επισκεπτών και τις ανάγκες τους κατά τις ώρες λειτουργίας.
Σταθμοί τραίνων – Λεωφορείων
Βελτιστοποιήστε τη λειτουργία του προσωπικού καθαρισμού και ασφάλειας σύμφωνα με τον αριθμό των επισκεπτών και τις ανάγκες τους κατά τις ώρες λειτουργίας.
Σταθμοί τραίνων – Λεωφορείων
Δώστε την δυνατότητα στους ταξιδιώτες σας να ελέγχουν την διαθεσιμότητα σας, προσφέροντας τους ζωντανές πληροφορίες μέσα από το website σας.
Σταθμοί τραίνων – Λεωφορείων
Ανώνυμη τεχνολογία ανίχνευσης. ΔΕΝ χρησιμοποιεί κάμερες για τον εντοπισμό ατόμων.