Καταστήματα Λιανικής
Καταστήματα λιανικής – Πολυκαταστήματα
1 Ιουλίου 2020

Με τις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, ο αριθμός των πελατών που επιτρέπονται εντός ενός καταστήματος εξαρτάται από τα τετραγωνικά του μέτρα. Τα άτομα θα πρέπει να είναι καταμετρημένα ανά πάσα στιγμή.
Το CountMe είναι ένα ευφυές εργαλείο στην προσπάθεια να καταμετρηθεί ο κόσμος που εισέρχεται σε ένα κατάστημα. Ο σκοπός είναι να μην ξεπεραστεί το όριο των τετραγωνικών/πελάτη που έχει θεσπιστεί νομοθετικά, η επιχείρηση να αποφύγει τα πρόστιμα και το κυριότερο να μην μεταδοθεί ο ιός.